PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Erwin Mols Fietsen  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Erwin Mols Fietsen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Erwin Mols Fietsen verstrekt. Erwin Mols Fietsen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

 – Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

 – Uw IP-adres

Waarom Erwin Mols Fietsen deze gegevens nodig heeft

Erwin Mols Fietsen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Erwin Mols Fietsen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Erwin Mols Fietsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Erwin Mols Fietsen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Erwin Mols Fietsen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Erwin Mols Fietsen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Erwin Mols Fietsen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fietswereld bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Erwin Mols Fietsen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Erwin Mols Fietsen heeft hier geen invloed op.

Erwin Mols Fietsen heeft Google geen toestemming gegeven om via Erwin Mols Fietsen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@erwinmolsfietsen.nl Erwin Mols Fietsen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Erwin Mols Fietsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Erwin Mols Fietsen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Erwin Mols Fietsen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Erwin Mols Fietsen op via info@erwinmolsfietsen.nl

 https://www.erwinmolsfietsen.nl/  is een website van Erwin Mols Fietsen. Wij zijn als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Bosscheweg 271 5013 AB Tilburg

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18084676

Telefoon: 0135802075

E-mailadres: info@erwinmolsfietsen.nl